Monthly archives: January, 2017

กล้องวงจรปิดกับราคา

กล้องวงจรปิดราคาเบาๆควรเลือกระบบไหน สำหรับคุณที่อยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่มีงบในการการใช้จ่ายไม่เยอะเท่าไหร่ควรจะเลือกใช้ระบบลักษณะไหนเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยต้องการความคมชัดระดับHDแต่ราคาไม่แพงมากซึ่งส่วนใหญ่เลือกซื้อระบบกล้องระบบHD-CVIเนื่องจากเป็นระบบใหม่ซึ่งมีภาพคมชัดระดับHDและราคาไม่สูงมากหรืออยู่ในราคากลางๆเหมาะกับคุณภาพของกล้องวงจรปิดที่หลายท่านต้องการ กล้องวงจรปิด มีหลายระบบตั้งแต่ระบบกล้อง IP CAMERA ซึ่งเป็นกล้องIP CAMERA ที่มีความคมชัดของภาพสูงมากและเป็นระบบกล้องที่มีราคาสูงเนื่องจากคุณภาพของภาพที่มีความคมชัดกว่าระบบกล้องวงจรปิดแบบอื่นในส่วนระบบกล้องวงจรปิด โดยราคาเบาๆและหลายคนเลือกซื้อบริการนั้นจะเป็นกล้องระบบHD-CVIเนื่องจากเป็นระบบกล้องCCTV โดยผลิตเข้ามาจำหน่ายแทนระบบกล้องอนาล็อกซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีการผลิตเข้ามาจำหน่ายในตลาดกล้อง แล้วซึ่งไม่เหมาะที่จะซื้อมาติดตั้งถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่ากล้องวงจรปิดระบบHD-CVIเนื่องจากถ้าหากในอนาคตติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดอนาล็อกไปกล้องเกิดทำงานไม่ได้จะซื้อหาอะไหล่มาเปลี่ยนก็จะยากมากเนื่องจากทางผู้ผลิตไม่ได้ผลิตเข้ามาวางจำหน่ายแล้วแต่ถ้าคุณเลือกใช้กล้องระบบHD-CVIโดยมีความคมชัดของภาพระดับHDในราคานั้นเทียบเท่ากับระบบอนาล็อกโดยมีหลายท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยที่วางจำหน่ายในตลาดได้ไม่นานเท่าไหร่และได้รับการตอบรับจากหลายท่านที่เลือกใช้ไปใช้งาน ระบบกล้องCCTV ที่ราคาไม่แพงและน่าซื้อใช้งานโดยส่วนมากจะเน้นไปในด้านราคาของสินค้าและต้องการคุณภาพของสินค้าซึ่งได้มาตรฐานด้วยโดยระบบCCTV ที่ราคาไม่สูงมากและคุณภาพของตัวกล้องวงจรปิด อีกทั้งการใช้งานที่มีความคมชัดสูงจะเป็นกล้องระบบHD-CVIเพราะมีราคาไม่แพงมากและภาพหรือว่าความคมชัดที่ดีมากจึงเป็นกล้องIP CAMERA ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ที่สนใจจะติดตั้งกล้องCCTV แต่ตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายระดับปานกลางและต้องการกล้องที่ดีพอสมควรจึงทำให้กล้องระบบHD-CVIได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นำเข้ามาจำหน่ายแทนที่ระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกหรือกล้องวงจรปิด ประเภทธรรมดาที่หยุดผลิตแล้ว